Sahne-Benim-Etkin-Sunum -Hitap-TeknikleriKendinden emin bir konuşmacı olmaya ve profesyonel görünümlü sunumlar

için alternatif beceriler geliştirmeye yardımcı olan bir eğitimdir. Eğitim

pratik uygulamalar üzerine kurulu, katılımcılara neşeli egzersizler yapma

imkanı verecek şekilde tasarlanmıştır.

Programın Amacı:

Bu eğitim, katılımcılarla, topluluk önünde konuşma düşüncesinin yarattığı stresi, olumlu bir itici güce çevirmenin pratik tekniklerini paylaşmayı amaçlar. Sunum anı, teknik hazırlık ve sunuş detaylarını katılımcılara bir bütün olarak benimseterek daha prestijli sunumlar tasarlama ve gerçekleştirmede katılımcılara destek verir.

 

Programın Faydaları:

Bu eğitim, kendinden emin bir konuşmacı olma yolunda temel teknikleri öğrenme ve topluluk önünde konuşma endişesini azaltacak yolları tanımayı sağlar. Sunumun hazırlık ve sunma aşamalarına dair; alternatif örnekler konusunda bilgi edinme becerileri kazandırır.

Toplam Gün Sayısı:
3 gün (2 gün + 2 x ½  atölye)

Programa Kimler Katılmalı:

  • Sürekli sunum yapmayı gerektiren bir iş kolunda çalışanlar,
  • Müşterilerini ve yöneticilerini başarılı sunumla etkilemek isteyen iş profesyonelleri,
  • Yöneticilerine, ekibine ve müşterilere düzenli raporlama yapmak ya da proje sunmak durumunda olan çalışanlar,
  • Görevi / mesleği gereği topluluk önünde farklı konularda konuşma yapmak durumunda olan her seviyeden tüm iş insanları.