kocluk_img

Bireysel Koçluk

Ruhen Ve Zihnen Değişmeye Koçlukla Başlayın

 • Kişisel gelişim ve değişim istiyorum.
 • Ertelediklerimi hayata geçirmek istiyorum.
 • Koçluk felsefesiyle hayatımı düzene sokmak istiyorum.
 • Yeni hedeflere koşmak istiyorum.

Ve benzer cümleler dudaklarınızdan dökülüyorsa “yaşam, ilişki, sağlık, emeklilik, mutluluk, aile, kendini tanıma…” gibi yüzlerce koçluk alanından kendinize en uygun olan koçluğu seçin ve yeni hayatınızın kapılarını aralayın.

Koçluk, insanların kendi özel yaşamlarında, kariyerlerinde ve işlerinde  her zamankinden farklı ve verimli sonuçlar elde etmelerine yardımcı olan profesyonel bir ilişkidir. Koçluk süreci boyunca, danışanlar öğrenmelerini yoğunlaştırır, performanslarını yükseltir ve yaşam kalitelerini artırırlar.

Her koçluk görüşmesinde, koç tarafsız gözlemleri, soruları ve yansıtmaları ile katkıda bulunurken danışan hedefleri söyleşinin odak noktasını oluşturur. Bu etkileşim netlik oluşturur ve danışanı eyleme yönlendirir. Koçluk, danışanın şu an nerede olduğuna ve gelecekte olmak istediği yere gelmesi için potansiyeline ve neleri yapmaya hazır olduğuna odaklanır. Özetle koçluk çalışması danışanın harekete geçmek/ ilerlemek, değişmek isteğini gerçeğe çevirmesi için değerli ve gerçekçi bir itici güçtür.

Koç danışanı kendi yaşamının ve işinin uzmanı olarak onurlandıran ve her insanın  yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanan bir yönteme bağlı kalır. Bu temelden yoluna devam eden koç danışanın gerçekleştirmeyi istediklerini keşfetmesi, netleştirmesi ve bunlarla aynı doğrultuda ilerlemesi için kolaylaştırıcı bir rol üstlenir.

 

Kurumsal Koçluk

Dr. Ebru Nurluoğlu ve ekibinin kurumsal koçluktaki misyonu kurumsal hedefler ve kurumsal kültüre bağlı kalarak yöneticilerin verimli şekilde değişimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Kurumsal koçluk, şirketin iş hedefleri ile yöneticilerin gelişim ihtiyaçlarını örtüştüren koçluklarla, yöneticileri desteklemeyi amaçlar.

Yöneticilerin kendi belirledikleri gelişim alanlarının yanı sıra; ekip ve çalışanlarından tam kapasite verimlilik almak isteyen yöneticilerin potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri üzerine dizayn edilen koçluklar da mevcuttur. Her kademeden, her düzeyden ekip yönetmek durumunda olan profesyonelin iletişim, organizasyon, zaman ve stres yönetimi vb. performanslarını yükseltmeye yönelik bir süreçtir.

Kurumun değerlerine ve amaçlarına en uygun olacak şekilde yöneticinin liderlik özelliklerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yöneticiler, gelişim alanlarının beraberinde ihtiyaçları doğrultusunda; etkili karar verebilme, kendi içinde tutarlı davranma, empatik iletişim kurabilme, iş ve özel hayatına bir bütünlük içinde yaklaşabilme becerilerini en üst düzeye getirme imkânına sahip olmaktadırlar.

Kurumsal koçluk sürecinde, yönetimin arzuladığı iş hedeflerinin ve vizyonun gerçekleştirilmesi için çalışanların en güçlü taraflarına odaklanılmakta; bu sayede çalışanlar en yararlı tutum ve davranışları geliştirmektedirler. Böylece kurumda, departmanlar arasında ya da içinde devam eden iletişim, profesyonel sorumluluk, etik değerlere hakimlik, iletişime açıklık ve verimlilik bilinciyle ilerlenmektedir.

Kurumsal koçluk, uluslararası sertifika yetkinliğine sahip bir koçun, belirlenen kişilerle yaklaşık 1 ya da 1.5 saat çerçevesi belirlenmiş alanlarda hedef odaklı görüşmesine dayalıdır. Bu alanlar 360 derece gibi değerlendirme sonuçlarına göre şekillenebileceği gibi, yönetici ve çalışanın ortak belirlediği gelişim alanlarını da kapsayabilir. Kurumsal koçluğun yarar sağladığı noktalardan bazıları:

 • Kişisel gelişim alanlarının istenen düzeye gelmesi
 • Çalışanda kurumsal farkındalık oluşması
 • Motivasyonla performans artışı sağlama
 • İş ve özel alanlarda doyumu artırma
 • Belirlenen öğrenme alanlarında ilerleme
 • Takım ruhunu sağlamlaştırma
 • Şirket içinde etkili iletişimi artırma