Etkin-Takim-Olma-Yolculugu2ETKİN TAKIM RUHU

Profesyonel yönetimin “olmazsa olmazlarından” bir tanesi, takım kurabilmek, takım yönetebilmek ve takım işlerinden yüksek verim ve sonuç alabilme yöntem ve becerilerine sahip olmaktır. Bu eğitimin özü “daha iyi bir takım oluşumuyla çalışan memnuniyetine ve iş verimliliğine” dayanmaktadır. Bu eğitim şirket iletişimine farklı bir perspektiften yaklaşarak iyi iletişim kurmayı hem patronun, hem yöneticinin, hem de çalışanın birinci sorumluluğu olarak vurgulamaktadır. Eğlenceli ve zihin açıcı bu eğitim ortamında, katılımcılara pratik önerilerle uygulamaları tüm şirkete yaymaları için bir fırsat sunulmaktadır.

Bu eğitimin en önemli iddiası, profesyonellere; şirketin kendilerine sunduğu maaş ve diğer imkanların karşılığında üzerlerine düşen sorumluluğu çok yönlü sorgulatmaktır. Eğitim, profesyonellere “işini teknik olarak iyi bilmekten” çok daha fazlasını önermektedir. Bu yolda  “iletişim becerilerini verimlilik yönünde geliştirmek” ve “takım ruhu ile hareket etmek” i katılımcılara özümsetmektedir.

Amaç:
Odağına insanı alan bir konsept çerçevesinde takımın iletişimdeki ve yönetim becerilerindeki gelişim alanlarına destek vermek. Yöneticiler ve çalışanlarda entegre iletişimi uygulanır hale getirmek

Yöntem:
Tüm çalışmalar Dr. Ebru Nurluoğlu’nun kendi yarattığı; “takım koçluğu- danışmanlık- eğitim” karmasından oluşan bir metotla gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede katılımcılara yeni yönetim becerileri araçları sunulacak; başka takımların başarı sırları paylaşılacak; kendi çözümlerinin kendi yaratıcılık ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi sağlanacaktır. Çalışma birbirine bağlı 2 eğitimden oluşur:

  • Verimli Bir İş Ortamı için Davranışsal ve Tutumsal İletişim    2 gün
  • Gerçek Takım Olabilmek için Profesyonel  Farkındalık          2 gün

Toplam Gün Sayısı:
6 gün (4 gün + 4 x ½ gün atölye)

Programa Kimler Katılmalı:
Kendilerinden daha iyi bir takım oluşturma ihtiyacı duyulan, farklı departman ve kademeden tüm çalışan ve yöneticiler. Eğitim 360 derece yönü ile satış, satın alma, yönetim, operasyon, lojistik, insan kaynakları, pazarlama; kısaca yönetimin her alanındaki yöneticiler, yönetici adayları, yeni yöneticiler, orta kademe yönetim, çalışanlar ve iş sahipleri için “alınması en gerekli eğitimlerden” bir tanesi ve belki de “ilki” olarak değerlendirilmektedir.